פטריות בישראל

Coprinopsis Coprinopsis

סוג Coprinopsis - הופרד מהסוג דיואית (Coprinus). קשה להבדיל בין הסוגים האלה ללא בדיקה מיקרוסקופית.

צמחי הגן של סימה