פטריות בישראל

קשיחית Stereum

סוג קשיחית (Stereum) - פטריות עציות בעלות גופי הרבייה דמויי כובעים דקים, גמישים וקרומיים בצורת מניפה או ארוכים וצרים, מתפשטים על פני המצע. צדו העליון של גוף הרבייה לעתים לבדי או לבדי-שעיר. צדו התחתון חלק או גבשושי, מכוסה בשכבת ההינומית.

הפטריות גדלות על עצים מתים מסוגים שונים. גורמות לריקבון לבן.

צמחי הגן של סימה