פטריות בישראל

דפדפנית Gloeophyllum

סוג דפדפנית (Gloeophyllum) - גופי הרביה חד-שנתיים או רב-שנתיים, יושבים, דמויי מדף, טלף או אצטבה, לפעמים נוגעים או זוחלים, מתלקדים עם גופי הרביה הסמוכים. פני הכובע חלקים, בעלי שכבת עור דקה, לבדית או שעירה עד זיפית, עם אונות חלשות. שכבת הבשר מעוצה-דמויית שעם או גלדנית-דמויית שעם, צבעה חום עד חום-חלודי או חום-כהה. ההינומית בעלת שכבה אחת או כמה שכבות של צינורות או בעלת דפים ללא שכבות. הנבגים גליליים או אליפסואידיים עד ביצתיים, חלקים, חסרי צבע.

הפטריות גדלות על עצים מתים וחלקי עץ מעובדים, לרוב על עצי מחט, לפעמים על עצי עלים.

(התאור מתוך ספר Определитель грибов России, Порядок Аффилофоровые, вып. 2, М.А. Бондарцева, 1998)

צמחי הגן של סימה