פטריות בישראל

קרדיט: Olga Godorova

דפדפנית המחטנים

Gloeophyllum abietinum / Daedalea abietina

סוג: דפדפנית Gloeophyllum
משפחה: דפדפניתיים Gloeophyllaceae

גוף הרביה רב-שנתי, זוחל - פרוס על המצע, בעל שוליים חפשיים או בעל כובעים צמודים, לעתים מאורכים ומתלקדים עם כובעים סמוכים, דמויי מניפה או אצטבה, מסודרים בשורות או אחד מעל השני. גודל הכובע בינוני-קטן: 2-8 ס"מ באורכו, 1-2 ס"מ ברוחבו, 0,3-1 ס"מ בעיביו בבסיס. צדו העליון בתחילה לבדי או קטיפתי, עם הזמן נעשה חשוף, לעתים בעל אונות צרות או חריצים קלים. צבעו בתחילה חום-ענברי, חום-צהוב-כהה עד חום-כהה, לגופי הרביה ותיקים עד חום-שחור או שחור. שוליו חדים, דקים, ישרים או גליים, בתחילה בהירים במקצת, עם הזמן כצבע הכובע.
ההינומית דמויית דפים גליים בעלי קשרי רוחב, דליים יחסית: 8-12 יחידות על 1 ס"מ, כאשר מודדים לפי שולי הכובע. עובי הדפים כ-1 מ"מ ועד 1 ס"מ ברוחבם. צבעם חום-חיוור עד חום-כהה, בעלי כיסוי אפרפר. קצותיהם שלמים או קרועים-משוננים.
שכבת הבשר דקה, עוביה עד 2 מ"מ, מרקמה סיבי, גלדני, פחות או יותר גמיש, דחוס יותר בסמוך לדפים, דליל יותר בסמוך לצדו העליון של הכובע, צבעה כהה, חום-אדמוני.
הנבגים אליפסואידיים-מאורכים עד גליליים, כפופים במקצת, בתחילה חסרי-צבע ובהבשלה הופכים חומים-חיוורים, חלקים, גודלם 9-13*3-4 מיקרון.

הפטריה שכיחה יחסית, גדלה על גזעים מתים של עצי מחט כמו ערער, אשוחית, אשוח, אורן, לעתים רחוקות על עצי עלים: אלון, צפצפה, שדר, אשור. גורמת לריקבון חום פעיל. בישראל נמצאה על ענפים יבשים של אורן וברוש, וגם על גזע כרות בחורשת אוקליפטוסים.

אינה ראויה למאכל.

דומה לבת מינה, דפדפנית "הגדרות". שונה ממנה גוונים חמים יותר של חום (לדפדפנית "הגדרות" צבע חום-חלודי יותר), ובדפים דליליים יותר וקרועים-משוננים. 

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר
 Checklist of Hymenomycetes (Aphyllophorales s.l.) and Heterobasidiomycetes in Israel, by Daniel Tura, Ivan V. Zmitrovich, Solomon P. Wasser and Eviatar Nevo (2010), וגם מהאתר Mycobank ומתוך ספר  .Определитель грибов России, Порядок Аффилофоровые, вып. 2, М.А. Бондарцева, 1998

תמונות הפטרייה באתר mycodb.fr
תמונות הפטרייה באתר pharmanatur.com


סוג פני ההינומיתההינומית דמויית דפים
צורת גוף הרבייהגוף הרבייה זוחל, פרוס על פני המצע גוף הרבייה נוגע - חלקו פרוס על פני המצע גופי הרבייה דמויי מניפה
סוג כיסוי הכובעפני הכובע סיביים פני הכובע חלקים, משיים פני הכובע לבדיים פני הכובע בעלי אונות
סוג שולי הכובעהשוליים דקים, חדים השוליים גליים השוליים ישרים, חלקים
צורת הדפיםהדפים דלילים, אינם צפופים הדפים בעלי קשרי רוחב
תנאי הגדילהעל גזע של עץ בקרבת עצי מחט בקרבת עצי עלים
גודל גוף הרבייהגודל קטן (1-5 ס"מ) גודל בינוני (5-15 ס"מ)
אכילותהפטרייה אינה ראויה למאכל
צבע אבקת הנבגיםמחום-בהיר עד חום-כהה
צבע הכובע/ גוף הרבייה כולואפרסק, תפוז, חלודי, חום-חלודי כמעט שחור, שחור צהוב, אוכר, צבע חול מחום-בהיר עד חום-כהה
צבע ההינומית (דפים, נקבים וכדומה)בז', אפרפר, אפור, אפור-חום צהוב, אוכר, צבע חול מחום-בהיר עד חום-כהה
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Olga Godorova
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Olga Godorova
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Olga Godorova
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Olga Godorova
קרדיט: Olga Godorova
קרדיט: Olga Godorova
קרדיט: Olga Godorova
קרדיט: Olga Godorova
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Alex Gibhin
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Alex Gibhin
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Alex Gibhin
על גזע עץ ברוש
קרדיט: Alex Gibhin
הנבגים גליליים, כפופים במקצת, חלקים, בערך 10-13*3-4 מיקרון
קרדיט: Olga Godorova
קרדיט: Olga Godorova
צמחי הגן של סימה