פטריות בישראל

לאמפרוספורה "גבשושית-נבגים"

Lamprospora tuberculata

סוג: Lamprospora
משפחה: Pyronemataceae

*השם העברי של הפטרייה הינו זמני בלבד.

גופי הרביה זעירים, יושבים, 0,5-1(3) מ"מ, בתחילה כדוריים ושקועים בתוך האדמה החולית, שגודלים בה. לאחר מכן מקבלים צורה חרוטית במקצת, ובהבשלהצורתם דמויית דיסקוס שטוח או כמעט שטוח, בצבע צהוב-כתום או כתום-אדמדם.השוליים מצויצים. ההינומית מחוספסת בגלל הנאדיות הבשלות הבולטות דמויות קוצים לבנים קטנים.
הנאדיות גליליות או כמעט גליליות, צרות מעט בצד העליון ובעלות בסיס צר. רוחבן 25-28 מיקרון, אורכן 275-300 מיקרון. הנבגים מסודרים בשורה אחת, כדוריים, חסרי צבע, בתחילה חלקים ומכילים טיפת שמן אחת גדולה, בהדרגה הופכים למחוספסים, בהבשלה בעלי בליטות גסות. הבליטות לעיתים אינן סימטריות ומקנות לנבג צורה לא סימטרית. גודל הנבגים 18-20 מיקרון. הפראפיזות מעובות בחלק העליון עד 6 מיקרון ברוחב, מכילות גרגירים של צבע כתום.

הפטריות גדלות בקבוצות קטנות של 2-3 פריטים, בין טחבים, בשטחים פתוחים.

אינן ראויות למאכל.

בתאור השתמשנו במידע מתוך מאמר A Preliminary Study of the Genus Lamprospora.

תמונות הפטרייה באתר pilzbestimmer.de
 


סוג פני ההינומיתמחוספס
צורת גוף הרבייהגוף הרבייה דמוי צלוחית או דיסקוס שטוח
תנאי הגדילהבין טחבים
גודל גוף הרבייהגודל זעיר (פחות מ-1 ס"מ)
אכילותהפטרייה אינה ראויה למאכל
צבע הכובע/ גוף הרבייה כולואפרסק, תפוז, חלודי, חום-חלודי
צבע ההינומית (דפים, נקבים וכדומה)אפרסק, תפוז, חלודי, חום-חלודי
צמחי הגן של סימה