פטריות בישראל

קרדיט: Alex Gibhin

קשתנית לא מזוהה (אולי Daldinia childiae)

Daldiniae sp. (maybe Daldinia childiae)

סוג: קשתנית Daldinia
משפחה: עציוניתיים Xylariaceae

הפטרייה נמצאה על-ידי אלכס מאשדוד על עץ תות.


צורת גוף הרבייהגופי הרבייה דמויי כדור או פקעת
גודל גוף הרבייהגודל קטן (1-5 ס"מ)
אכילותהפטרייה אינה ראויה למאכל
צבע אבקת הנבגיםמסגלגל עד שחור
צבע הכובע/ גוף הרבייה כולובז', אפרפר, אפור, אפור-חום
צבע ההינומית (דפים, נקבים וכדומה)בז', אפרפר, אפור, אפור-חום כמעט שחור, שחור
קרדיט: Alex Gibhin
קרדיט: Alex Gibhin
קרדיט: Alex Gibhin
קרדיט: Alex Gibhin
קרדיט: Alex Gibhin