פטריות בישראל

נמצאו בפארק על הדשא, ליד מושב ציפורי, בדצמבר 2018
קרדיט: מואל בישופ

שברירית בוכייה

Lacrymaria lacrimabunda / Psathyrella velutina

סוג: Lacrymaria
משפחה: שבריריתיים Psathyrellaceae

* הפטרייה זוהתה על פי סימנים חיצוניים וממתינה לבדיקה ואישור של המומחים.
** השם העברי של הפטרייה אינו רשמי.

עודכן: 2020-03-24
קרדיט: מואל בישופ
קרדיט: מואל בישופ
קרדיט: מואל בישופ
נמצאו בפארק על הדשא, ליד מושב ציפורי, בדצמבר 2018
קרדיט: מואל בישופ
קרדיט: מואל בישופ
הצעיף החלקי
קרדיט: מואל בישופ
קרדיט: מואל בישופ
טיפות נוזל על הדפים של הפטרייה
קרדיט: מואל בישופ
תדפיס הנבגים
קרדיט: מואל בישופ
קרדיט: מואל בישופ
צמחי הגן של סימה