פטריות בישראל

פנכית Pulvinula

סוג פנכית (Pulvinula) - גופי הרבייה יושבים או בעלי רגלית קטנה, בתחילה כדוריים והופכים לדמויי צלוחית או עדשה. ההינומית חלקה, צהובה, כתומה או אדומה. השוליים ישרים או גליים. הצד החיצוני בהיר יותר מהצד הפנימי.

הנבגים כדוריים, חלקים, עם טיפות שמן או בלעדיהן.

הפטריות גדלות על אדמה לחה, בין טחבים, וגם על אדמה חרוכה.

צמחי הגן של סימה