פטריות בישראל

ספלולית Tarzetta

סוג ספלולית (Tarzetta) - גופי הרבייה בתחילה כדוריים, סגורים, לאחר-מכן נפתחים דמויי חבית, גביע או כוסית. בעלי רגלית קצרה ושקועה בתוך האדמה. ההינומית חלקה, בדרך כלל חיוורת: לבנבנה, צהבהבה או פארפרה. השוליים משוננים, עם הזמן לעיתים סדוקים. הצד החיצוני חיוור, גרגירי או קמחי.

הנבגים חלקים, אליפסואידיים או דמויי כישור, בעלי 2 טיפות שמן. הפראפיזות תמיד ישרות.

הפטריות גדלות על הקרקע, בין טחבים, על חלקי עצים וצמחים רקובים. משערים, שהן יוצרות מיקוריזה או חיים שותפות עם צמחים מסויימים.