פטריות בישראל

Phaeangium Phaeangium

סוג של כמהות המדבר קטנות, הגדלות מתחת לאדמה.