פטריות בישראל

כמוהה Hydnocystis

סוג כמוהה (Hydnocystis) - גופי הרבייה כדוריים, צורתם לעתים לא סדירה וגודלם קטן יחסית. המעטה החיצוני עבה, בשר הפטרייה לבן. הפטריות גדלות ביערות, בעת ההבשלה יוצאות מהאדמה על פני השטח.