פטריות בישראל

גמישנית Lentinus

סוג גמישנית (Lentinus) - גופי הרביה בשרניים, קשים, גלדניים. הכובע נפרש בצורה פחות או יותר סימטרית, מעוגל, דמוי לשון או צדף, מרקמו צמיגי, פניו חלקים או קשקשיים. הרגל מרכזית, צדית או חסרה, אינה נפרדת מהכובע. שכבת ההינומית דמויית דפים יושבים או גולשים, קשים, קצותיהם משוננים. אבקת הנבגים לבנה.

הפטריות גדלות בעיקר על עצים מתים. הסוג מונה כ-15 מינים. בישראל ידועים שני מינים.