פטריות בישראל

כלונסית Battarrea

סוג כלונסית (Battarrea) - גופי הרבייה צעירים מתפתחים מתחת לאדמה, דמויי כדור או ביצה. גוף הרביה הבשל דמוי כדור על-קרקעי, בעל רגל ארוכה המצויה באדמה. החלק הפורה דמוי הכדור, בעל מעטה חיצוני הנושר בחלקו בהבשלה ובחלקו נשאר כנרתיק בבסיס הכדור. הגלבה דמויית אבקה בהבשלה. הנבג כדורי או כמעט כדורי, חלק או מחוספס, בעל צבע.

הפטריות גדלות באדמות חוליות, בתנאים יבשים יחסית, של ערבה או מדבר. לא ראויות למאכל.