פטריות בישראל

Physalacriaceae Physalacriaceae

Physalacriaceae - משפחה של פטריות דפים קטנות הגדלות בצרורות ובקבוצות גדולות על גזעים של עצים מתים או מוחלשים.